Фільтраваць
Рэгіён
Навінкі фонду: Абласная бібліятэка
Панядзелак, 25 Сакавік 2019 15:13

Город и замок Брест Литовский

Воробей, А. В. Город и замок Брест Литовский / А. В. Воробей, А. В. Жарков. - Брест : БрГТУ, 2018. - 163 с.

Завальнюк, У. М. Энцыклапедычны слоўнік рэлігійнай лексікі беларускай мовы / У. М. Завальнюк, М. Р. Прыгодзіч, В. К. Раманцэвіч. - Мінск : Издательство Гревцова, 2013. - 804, [3] с.

Панядзелак, 25 Сакавік 2019 12:11

Берестейське багаття

Берестейське багаття : твори поетів і прозаїків Берестейщины в перекладах українською мовою / [упорядники-редактори: Василь Гей, Ніна Горик]. - Луцьк : Терен, 2012. - 225, [1] с.

Белорусские смоляне, смоленские белорусы : биобиблиографический справочник / Смоленский государственный университет [и др. ; составители: Т. Н. Ладожина и др. ; редколлегия: Д. Н. Бакун (ответственный редактор) и др.] : Ч. 1 : . - Смоленск : СмолГУ, 2017— Персоналии российско-белорусского приграничья. - 2017. - 354, [1] с.

Аўторак, 12 Сакавік 2019 14:16

Studia Aquinalia

Studia Aquinalia : [тэалагічна-філасофскі штогоднік, які выдаецца пры Вышэйшай духоўнай семінарыі імя св. Тамаша Аквінскага ў Пінску. - Пінск : Вышэйшая духоўная семінарыя, 2018— Вып. 1

Аўторак, 12 Сакавік 2019 14:10

Гонар і памяць Зямлі Лунінецкай

Гонар і памяць Зямлі Лунінецкай / [складальнік І. А. Панасюк]. - Брэст : Брэсцкая друкарня, 2018. - 181 с., [14] л. іл.

Борсук, Н. Н. Русский язык как иностранный. Профессиональная лексика : учебно-методический комплекс / [Н. Н. Борсук, Т. Н. Рахуба] ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Брестский государственный технический университет", Кафедра белорусского и русского языков. - Брест : БрГТУ, 2017. - 78 с.

Региональная история Беларуси в документах и материалах Виленской археографической комиссии (1864—1915) [Электронный ресурс] : [сборник] / Национальная библиотека Беларуси, Фонд "Русский мир" ; авторы-составители: А. В. Ганчарова [и др.] ; под научной редакцией Т. В. Кузьминич. - Минск : НББ, 2018. - 1 электронный оптический диск (DVD-ROM)

Евангельская Царква Беларусі: гісторыя і сучаснасць : (да 600-годдзя Евангельскай Царквы ў Беларусі) / Мінская багаслоўская семінарыя Саюза евангельскіх хрысціян баптыстаў у Рэспубліцы Беларусь ; [укладальнікі: А. І. Бокун, А. У. Унучак, Ю. А. Бачышча ; рэдкалегія: П. І. Асененка і інш.]. - Мінск : Пазітыў-цэнтр, 2014. - 326 с.,

Фрончак, З. У. Анёлы, чэрці і кабеты : апавяданні / Зьбігнеў Уладзімеж Фрончак ; пераклад з польскай [П. Ляхновіча]. - Брэст : Альтернатива, 2017. - 223 с.

Старонка 21 з 28