Фільтраваць
Рэгіён

Навінкі фонду

Панядзелак, 19 Жнівень 2019 10:44

Свяці, свяці, сонейка!

Монцік, І. Свяці, свяці, сонейка! : зб. твораў / Іван Монцік. - Баранавічы : Выдавец А. Г. Хахол, 2018. - 124 с.

Дадатковая інфармацыя

Зайка, А. Крыніцы і вытокі. Нарысы з гісторыі і культуры Івацэвіччыны : да 500-годдзя г. Івацэвічы / Алесь Зайка. - Брэст : Брэсцкая друкарня, 2019. - 179 с.

Дадатковая інфармацыя

Панядзелак, 19 Жнівень 2019 10:39

Доброго пути!

Шульга, Т. Ю. Доброго пути! : поэтический сборник / Татьяна Шульга. - Брест : Редакция Брестской областной газеты "Заря", 2018. - 147 с.

Дадатковая інфармацыя

Панядзелак, 19 Жнівень 2019 10:35

Пацеркі даверу

Варонік, С. Пацеркі даверу : вершы / Святлана Варонік. — Мінск : Кнігазбор, 2019. — 112 с. — (Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў “Кнігарня пісьменніка” ; вып. 118).

Дадатковая інфармацыя

Панядзелак, 19 Жнівень 2019 10:34

Асоба, непадуладная часу

“Асоба, непадуладная часу”. Творчасць Адама Міцкевіча ў кантэксце сусветнай культуры: да 220-годдзя з дня нараджэння пісьменніка : зб. матэрыялаў Міжнар. навук. канф., Брэст, 20 снеж. 2018 г. / Брэсц. дзярж. тэхн. ун-т ; рэдкал.: Н.М. Борсук, [і інш.] ; пад агул. рэд. Ю.М. Чагайды. – Брэст : БрДТУ, 2018. – 91 с.

Дадатковая інфармацыя

Старонка 6 з 45